Warsztat pracy nauczyciela polonisty

474

Zajęcia podzielono na dwie części – wykładową (wykład) i warsztatową (burza mózgów, bank pomysłów).

Warsztat: Warsztat pracy nauczyciela polonisty
Zakres: Zapoznanie uczestników z elementami warsztatu pracy polonisty. Wypracowanie zasad tworzenia własnego warsztatu pracy. Wskazanie metod i form bogacenia oraz rozwijania warsztatu pracy polonisty.
Termin: 28 stycznia, godz. 15.30–18.00
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Czorsztyńska 35, Szczecin
Prowadząca: Małgorzata Roszak
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/23.