Zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

984

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji „Zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej”, prowadzonej przez nauczyciela konsultanta ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej, Zdzisława Nowaka.

Jednym z wymogów podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych jest realizacja zajęć terenowych. Podczas prezentacji odbiorcy dowiedzą się, jak dobrze zaplanować i przeprowadzić ciekawe lekcje terenowe.

Podczas wykładu zostaną omówione rodzaje zajęć terenowych oraz przedstawione tematy lekcji, jakie można podczas takich zajęć zrealizować. Prezentacja kierowana jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych oraz do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z prowadzącym: znowak@zcdn.edu.pl.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami online, dostępnymi w zakładce: Edukacja na odległość.