Zintegrowany systemu kwalifikacji a nowoczesna szkoła

313

Szkolenie rozpocznie się od omówienia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Na podstawie wybranego zawodu uczestnicy będą wyodrębniać i opisywać kwalifikacje (moduł prowadzony przez pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych). Następnie nauczyciele zostaną zapoznani ze sposobami przedstawiania uczniom wiedzy na temat ZSK (burza mózgów, wykład sterowany). Uczestnicy wypracują w zespołach sposoby wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w nauczaniu przedmiotów zawodowych i ogólnych.

Warsztat: Znajomość zintegrowanego systemu kwalifikacji jako jeden z aspektów pracy nauczyciela doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole
Zakres: Definicja i funkcje Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Opisywanie i nadawanie kwalifikacji w nauczaniu zawodowym i ogólnym. Kompetencje kluczowe a ZSK. Zastosowanie ZSK w nauczaniu przedmiotów ogólnych i zawodowych na różnych etapach kształcenia.
Termin: 28 października, godz. 15.00–19.00
Prowadząca: Agnieszka Kacała
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/F/3.