Nowa kultura szkoły oraz wzbogacanie procesów edukacyjnych o narzędzia i zasoby cyfrowe

102

Społeczeństwo późnej nowoczesności znajduje się w okresie przejściowym. Obserwujemy ważne zmiany – w tym formowanie nowej kultury szkoły. Jaka ona będzie? Czy porzuci stare teorie na rzecz nowatorskich rozwiązań dydaktycznych? Jakie doświadczenia w najbliższym czasie wpłyną na jej kształt? – pisze we wprowadzeniu do numeru „Nowa kultura szkoły” Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” redaktor prowadzący. Zachęcamy Państwa do podjęcia dyskusji nad zmieniającą się kulturą szkoły, która w coraz większym stopniu korzysta z narzędzi i zasobów cyfrowych, i wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Program konferencji: Nowa kultura szkoły oraz wzbogacanie procesów edukacyjnych o narzędzia i zasoby cyfrowe
14.00 – Otwarcie konferencji
14.15 – Kultura zdalnej edukacji, dr Małgorzata Mikut
15.00 – Kultura relacji online, Magdalena Olech
15.45 – Czy system pruski może skutecznie pomagać w rozwoju młodzieży XXI wieku?  O tym, jak przenieść postulaty Kena Robinsona na nasz grunt. Tu i teraz, Karol Pietrzyk
16.30 – Podsumowanie konferencji

Zakres tematyczny: Nowa kultura szkoły. Kultura szkoły w trakcie i po pandemii. Kultura zdalnej edukacji. Relacja nauczyciel – uczeń w zdalnym nauczaniu. Postulaty Kena Robinsona a rozwój współczesnej młodzieży.
Termin: 27 listopada, godz. 14.00–16.30
Prelegenci: dr Małgorzata Mikut, Magdalena Olech, Karol Pietrzyk
Forma bezpłatna
Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/14.

 Informacje o prelegentach

dr Małgorzata Mikut – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka wielu publikacji z zakresu funkcjonowania młodzieży w różnych kontekstach, wymiarach i obszarach, w tym książki Gimnazjum jako miejsce kształtowania orientacji życiowych młodzieży wiejskiej. Między stagnacją a emancypacją. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, a także Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Magdalena Olech – nauczycielka dyplomowana z 17-letnim doświadczeniem pracy w szkole. Absolwentka filologii polskiej i filologii angielskiej. Dyplomowana coacherka i trenerka. Studentka psychologii. Autorka programów autorskich w ramach innowacji pedagogicznych z obszarów: realioznawstwo krajów anglojęzycznych, język angielski w mediach (JAM), wiedza o kulturze z elementami języka angielskiego (WOKJA). Współautorka programu Kreatywność–Działanie–Empatia–Służba (KaDeES) w ramach innowacji pedagogicznych. Pomysłodawczyni i organizatorka spotkań rozwojowych dla kobiet Szczeciński Festiwal Kobiet –Women’s Fest (WF).

Karol Pietrzyk – filolog angielski, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Wychowawca i nauczyciel języka angielskiego w XII LO przy Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. W latach 1999–2014 pracował w Gimnazjum nr 3 w Szczecinie. Był konsultantem metodycznym w Open School Szczecin (2012–2015). Publicysta oświatowy: publikował między innymi na łamach szczecińskiego dodatku „Gazety Wyborczej”, w „Dialogach” i „Refleksjach”. Był kandydatem szczecińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego do nagrody „Nauczyciel Roku 2013”.