Nowa podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych

242

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, realizowane w ramach grantu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które odbędzie się 16 i 17 listopada.

Forma doskonalenia obejmuje następujące zagadnienia: Organizacyjne i programowe zmiany w oświacie. Wymagane osiągnięcia ucznia i oczekiwane kompetencje nauczyciela. Omawianie nowego kanonu lektur i realizowanie, zgodnie z nową podstawą, zajęć z języka polskiego, historii i WOS-u. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności cyfrowych na lekcjach przedmiotów humanistycznych. Sprawdzanie i ocenianie pracy ucznia.

Szkolenie:  „Rozwiązania organizacyjno-metodyczne związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych (nauczyciele przedmiotów humanistycznych)”
Termin:
I część: 16 listopada, godz. 15.00–19.15
II część: 17 listopada, godz. 9.00–15.30
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia III/5/1.