Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość

611

20 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało regulacje prawne dotyczące nauczania zdalnego. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Szczegóły oraz rozporządzenia znajdują się na stronie MEN-u.