Obchody Światowego Dnia Zdrowia

299

Ponadto podczas konferencji przybliżone zostaną treści edukacji ekologicznej i zdrowotnej zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, których celem jest kształcenie postaw prozdrowotnych i prośrodowiskowych. Omówione zostaną także prace konkursowe uczniów związane z tematem konferencji.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia
Termin: 4 czerwca, godz. 10.00–13.00
Prowadzący: Lidia Betlej, Zdzisław Nowak, Magdalena Stachel
Koordynatorka: Małgorzata Majewska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Konferencja bezpłatna 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/5.