Odbierz egzemplarz książki – bezpłatnie!

643

Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0 to publikacja o charakterze popularnonaukowym wydana wspólnie przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Książka zawiera 22 hasła dotyczące współczesnej kultury audiowizualnej oraz mediów cyfrowych. Redaktorzy tomu, Sławomir Iwasiów i Jerzy Madejski – pracownicy Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego – zaproponowali nowe podejście do koncepcji słownika. Każde hasło zostało opracowane w dwóch częściach: pierwsza jest ujęciem encyklopedycznym, w którym przedstawiono definicje danego pojęcia, natomiast druga to interpretacja wybranego przykładu medium (artykułu, książki, filmu, serialu, gry, audycji radiowej, blogu itd.), która uzupełnia i dookreśla teorię. Jakie hasła znalazły się w książce? Są to między innymi: blog, e-book, gra, hejt, informacja, media społecznościowe, post, serial, talent show.

Książka jest dystrybuowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Bezpłatny egzemplarz można odebrać osobiście za pokwitowaniem w siedzibie redakcji Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (pokój 117B, I piętro) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00. Liczba egzemplarzy jest ograniczona.