Odbierz najnowsze numery „Refleksji”!

820

W okresie wakacyjnym zachęcamy do lektury trzech ostatnich numerów Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” (2/2020 – Dydaktyka matematyki, 3/2020 – Kompetencje cyfrowe oraz 4/2020 – Psychologia edukacji). Wersje papierowe czasopisma można bezpłatnie odebrać w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00.

We wszystkich numerach znalazło się dużo interesujących materiałów popularnonaukowych, metodyczno-dydaktycznych oraz publicystycznych – także związanych ze zdalnym nauczaniem.

Zapraszamy Czytelników i Czytelniczki!