Odbierz najnowsze numery „Refleksji”!

267

Mimo okresu wakacyjnego zachęcamy do lektury dwóch ostatnich numerów Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” (2/2020 – Dydaktyka matematyki oraz 3/2020 – Kompetencje cyfrowe). Wersje papierowe czasopisma można bezpłatnie odebrać w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14.00.

W obu tych numerach znalazło się dużo interesujących materiałów popularnonaukowych, metodyczno-dydaktycznych oraz publicystycznych – także związanych ze zdalnym nauczaniem.

Zapraszamy Czytelników i Czytelniczki!