Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – praktyczny poradnik dla polonisty

555

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – praktyczny poradnik dla polonisty w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”, które odbędzie się online 9 listopada, w godzinach 18.00–19.30.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z ideą olimpiady. Następnie przedstawione zostaną wskazówki dotyczące pracy z uczniami zdolnymi oraz wskazania rozwiązań metodycznych w pracy z dziełami literackimi. Szkolenie zakończy się wymianą doświadczeń i wniosków z praktyki szkolnej w aspekcie przygotowań do olimpiady.

Szkolenie: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – praktyczny poradnik dla polonisty w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Zakres tematyczny: Regulamin olimpiady przedmiotowej z języka polskiego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Rozwiązania pomagające w uczeniu interpretowania i rozumienia dzieł literackich. Przykłady praktyki szkolnej.
Termin: 9 listopada, godz. 18.00–19.30
Prowadzące:
Klaudia Szostak, dr Anna Kondracka-Zielińska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/12.