Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej

Zachęcamy nauczycieli, a w szczególności dyrektorów i koordynatorów zespołów do opracowania IPET-ów i WOPF-ów ze szkół ogólnodostępnych i integracyjnych do udziału w szkoleniu e-learningowym „Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej”, które odbędzie się 28 października, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Brzostek – nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego.

Frisbee – propozycja bezkontaktowej gry zespołowej

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w szkoleniu stacjonarnym „Gra ultimate frisbee jako forma sportu bezkontaktowego”, które odbędzie się 28 października, w godzinach 15.30–18.00, na boisku „Orlik” XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie przy ul. Kopernika 16a

Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii zarówno ze szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe warsztaty „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Teorie wychowania – napisz artykuł do nowego numeru „Refleksji”!

Kolejny planowany numer Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” będzie zatytułowany TEORIE WYCHOWANIA. Redakcja zachęca nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do zaprezentowania na łamach czasopisma wartościowych koncepcji wychowawczych – zarówno tych tradycyjnych, wielokrotnie sprawdzonych w praktyce, jak i dopiero poznanych, które Państwa zaciekawiły, zaintrygowały lub zainspirowały do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w obszarze wychowania.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki

Zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki”, które odbędzie się online 7 listopada, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Zdzisław Nowak – nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Realizacja nowej podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Realizacja nowej podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej”, które odbędzie się 14 listopada, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Zdzisław Nowak – nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Innowacje pedagogiczne – teoria i praktyka

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 1/2021, który będzie zatytułowany INNOWACJE PEDAGOGICZNE. Jesteśmy przekonani, że Państwa bogate doświadczenie umożliwia zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych pomysłów na realizowanie dydaktyki na wszystkich etapach edukacji: począwszy od przedszkola aż do kształcenia osób dorosłych. Tego rodzaju wiedza i kompetencje są potrzebne wszystkim nauczycielom – i tym, którzy zaczynają pracę w oświacie, i tym, którzy mają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym

Zapraszamy nauczycieli zawodu, kierowników kształcenia praktycznego oraz dyrektorów szkół branżowych do udziału w szkoleniu e-learningowym „Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym”, które odbędzie się 19 października, w godzinach 16.00-18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Paweł Masłowski – nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego.

Egzamin ósmoklasisty z historii – sylabus

Zachęcamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Egzamin ósmoklasisty z historii – sylabus”, które odbędzie się 19 października, w godzinach 15.00–17.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Anna Kowalczyk – nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii.
ZCDN