Usłyszeć swoje miejsce. Refleksje o pedagogice przestrzeni

Trudny do zweryfikowania jest efekt terenowej dydaktyki, zasadzający się w głównej mierze na osobistym kontakcie z przestrzenią, który ma zakładać raczej wzbogacenie samoświadomości ucznia, niż dać mierzalny efekt jego pracy. Nauczyciel staje w obowiązku skonstruowania takiego zadania, które w twórczy sposób przezwycięży myślenie uczniów, że wyjście ze szkoły to czas bez nauki i bezrefleksyjny odpoczynek od szkoły. Ponadto nie ma czasu, pieniędzy i tak dalej...

Konferencja: Wychowanie jako sztuka przetrwania

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na bezpłatną konferencję „Wychowanie jako sztuka przetrwania”, współorganizowaną przez ZCDN oraz Fundację ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom, która odbędzie się 24 września, w godzinach 10.00–14.30.

Dokąd idziesz? Do szkoły!

Najnowsze „Refleksje” właśnie ukazały się drukiem. Temat numeru „Pedagogika miejsca" jest uniwersalny. Szkoła – jako „miejsce fizyczne” – wydaje się tak samo ważna dla wszystkich osób uczestniczących w procesie edukacji: nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów, rodziców, ale także tych, którzy – na różne sposoby – są związani ze szkolnym otoczeniem.

Konferencja: Problem autoagresji w szkole

Serdecznie zapraszamy 27 września na bezpłatną konferencję „Problem autoagresji w szkole” współorganizowaną przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Warsztaty: Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty „Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie”, współorganizowane przez ZCDN oraz Akademię Sztuki w Szczecinie, które odbędą się 14 września, w godzinach 16.30–20.30.

Praktyczne wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na warsztaty „Praktyczne wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą”, które odbędą się 10 listopada, w godzinach 10.00–13.15.

Konferencja: …czego szukamy w naszym smartfonie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych na konferencję Bezpieczeństwo. Miłość. Przynależność… czyli o tym, czego szukamy w naszym smartfonie, która odbędzie się 20 września 2018 r. Konferencja realizowana jest w obszarze zgodnym z 4. kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Szkoła powinna być miejscem wspólnym. Rozmowa z prof. M. Mendel

Szkoła powinna być miejscem wspólnym, wyrażać dążenie do demokracji. Demokracja nie może przy tym istnieć bez konfliktu, na którym przecież zbudowana jest szkoła. Konflikt stanowi podstawę demokracji. Oczywiście pod warunkiem, że strony konfliktu zachowują troskę o dobro publiczne i komunikują się w dialogu, w który wpisana jest dążność do równości. Wtedy zyskuję równość, kiedy zapewniam ją innemu.

Życie on-line. Rozmowa z dr. Maciejem Dębskim

Jeżeli szkoła wyznacza bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, to powinna zrobić coś jeszcze – na przykład zaaranżować korytarze szkolne tak, żeby uczniowie mieli gdzie usiąść, poczytać książkę, pograć w grę planszową. Ważne jest, aby uczniowie czuli się dobrze. Mniej istotne jest wprowadzanie zakazów i regulacji na poziomie szkoły. Jeśli jednak obowiązują zakazy, należy pamiętać, że nie powinny one dotyczyć wyłącznie uczniów, ale również nauczycieli.
ZCDN