Warsztaty gry na ukulele

W ramach projektu „Muzykowanie w klasach młodszych” serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty gry na ukulele, współorganizowane przez ZCDN oraz Akademię Sztuki w Szczecinie, które odbędą się 14 grudnia.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN po raz kolejny organizuje kurs kwalifikacyjny, dający uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Konferencja: Pokolenie samotnych dzieci

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych na bezpłatną konferencję „Pokolenie samotnych dzieci”, która odbędzie się 11 grudnia, w godzinach 12.00–15.00, w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Rola kompetencji kluczowych w zawodowym rozwoju ucznia

Zapraszamy na konferencję „Rola kompetencji kluczowych w zawodowym rozwoju ucznia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych”, która odbędzie się 23 listopada, w godzinach 9.00–15.00, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Serdecznie zapraszamy 15 grudnia na „Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych”. Wśród najważniejszych obszarów tematycznych, omawianych podczas zajęć, znajdą się: zapisy prawne dotyczące organizacji wycieczek szkolnych, bezpieczne warunki ich przeprowadzania, a także wieloaspektowe wykorzystanie wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczestnicy zostaną zapoznani z bazą szkolnego krajoznawstwa i turystyki.

Warsztaty: Między wolnością a swawolą

Serdecznie zapraszamy 15 grudnia na bezpłatne szkolenie „Między wolnością a swawolą – czynniki kształtujące stopień wolności osobistej ucznia”, podczas którego omówione zostaną kluczowe wyznaczniki wolności oraz jej biologiczne i społeczne uwarunkowania. Uczestnicy poznają różnicę między swawolą (swobodą działania) a wolnością (samoograniczoną moralnością) oraz dowiedzą się, jaki wpływ na stopień wolności podmiotu mają uzależnienia.

Sto lat oświaty w niepodległej Polsce

Rok jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości to wielkie święto wszystkich Polek i Polaków – w tym również powód do podkreślenia roli, jaką odegrali nauczyciele i nauczycielki, którzy w ciągu ostatnich stu lat budowali, reformowali i rozwijali polską oświatę. To dzięki nim, między innymi, dziś możemy się cieszyć wolnością – nie tylko osobistą, ale też polityczną, oraz swobodą wyznania, słowa, wyrażania myśli.

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Zachęcamy do zapoznania się oraz rozpropagowania wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych informacji na temat VI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (1790–1990)”, którego organizatorem jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku.

Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – lekcje historii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii”, które odbędą się 15 listopada, w godz. 15.00–19.00. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące zbrodni wołyńskiej.
ZCDN