Do czego potrzebujemy filozofii wychowania?

W ostatnim numerze „Refleksji” pod rozwagę zostało poddane zagadnienie Filozofia wychowania, które nie tylko stanowi teoretyczne zaplecze pedagogiki, ale także jest czymś tak zwyczajnym, jak codzienna praca z dziećmi – zarówno w domu, jak i w szkole. Po co nam zatem filozofia wychowania? Po to, żeby być lepszymi nauczycielami!

Grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Poznajemy grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry na lekcjach przyrody i biologii”, które odbędzie się 26 stycznia, w godzinach 10.00–13.00, na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Szkolenie certyfikowane: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

19 i 20 stycznia odbędzie się szkolenie Centrum Pozytywnej Edukacji dla pedagogów, psychologów i nauczycieli, którego ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem nadającym uprawnienia do realizacji programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w szkole.

Warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Realizacja podstawy programowej z przyrody w zakresie edukacji zdrowotnej”, które odbędzie się 25 stycznia, w godzinach 10.00–13.00.

Kwestia tożsamości

Co jakiś czas słyszę pytanie, a zadają je – co gorsza – uczniowie: „Czy zawsze chciał pan być nauczycielem?”. „Mój Boże, w żadnym razie!” – zaprzeczam, bo przyznać się do marzeń o pracy pedagogicznej to ujawnić, że w najlepszych latach życia było się loserem.

Nierówność szans jest coraz większa. Rozmowa z Adamem Bodnarem

Szkoła jako instytucja musi być apolityczna. Ta apolityczność nie może jednak oznaczać rezygnacji z uczenia postaw obywatelskich, na przykład zachęcania do uczestnictwa w wyborach czy interesowania się życiem politycznym w kraju. Apolityczność nie oznacza również, że w szkole nie można dyskutować na tematy bieżące, ważne dla młodzieży, ważne dla społeczeństwa – niedopuszczalne jest tylko nachalne ideologizowanie młodzieży, przedstawianie poglądów wyłącznie jednej opcji jako jedynie słusznych czy zmuszanie do identyfikowania się z politycznymi poglądami nauczyciela.

Życzenia świąteczne i noworoczne

Niech świąteczny czas wypełni się radością, miłością, nadzieją oraz przyniesie spokój i poczucie harmonii płynące ze spotkań z najbliższymi. Zaś w nadchodzącym 2018 roku życzymy...

Warsztaty dla nauczycieli geografii

Zachęcamy nauczycieli geografii do zapoznania się z tematyką bezpłatnych, czterogodzinnych warsztatów. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Kozłowska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania geografii.

Jak zorganizować uroczystość w świetlicy?

16 stycznia odbędą się warsztaty „Dziecko jako istota społeczna. Tworzenie scenariuszy uroczystości świetlicowych”, które poprowadzi Agnieszka Czachorowska.
ZCDN