Relacja z konferencji poświęconej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

6 marca w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja „Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”. Jej adresatami byli nauczyciele borykający się na co dzień z integracją i edukacją ucznia niepełnosprawnego.

Wykład interaktywny: Zachwycające lektury – czytanie wrażeniowe i upowszechnianie literatury dziecięcej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Swędrowską, twórczynią koncepcji czytania wrażeniowego, czyli aktywnego modelu czytania dzieciom w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które odbędzie się 6 kwietnia w godz. 14.00–19.00.

Czy polski system oświaty jest przygotowany na edukację inkluzyjną?

Według współczesnych standardów przyczyną niepełnosprawności są tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. To społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego – między innymi poprzez zmiany w systemie edukacji. Dla oświaty i szkół oznacza to zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole. Zgodnie z obowiązującym prawem kształcenie uczniów niepełnosprawnych może odbywać się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz ośrodkach specjalnych.

Umiejętności matematyczne w nauczaniu biologii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych w nauczaniu biologii”, podczas którego omówione zostaną takie zagadnienia, jak myślenie matematyczne i naukowe, w kontekście nowej podstawy programowej z biologii.

Konsultacje metodyczne w zakresie nauczania muzyki i muzykoterapii

Serdecznie zapraszamy na indywidualne lub zespołowe konsultacje metodyczne w zakresie nauczania muzyki i muzykoterapii. Konsultacje prowadzi Małgorzata Górna, magister sztuki w zakresie wychowania muzycznego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie muzykoterapii, emisji głosu i teorii muzyki oraz nauczycielka literatury muzycznej w OSM w Szczecinie.

Kurs online dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny kurs „Autorskie programy nauczania do kształcenia zawodowego – opracowanie i modernizacja”, który zostanie zrealizowany w formie online. Tematyka szkolenia obejmie następujące tematy: Podstawy prawne. Modernizacja programów nauczania. Autorskie programy nauczania.

Warsztaty dla nauczycieli geografii

Zachęcamy nauczycieli geografii do zapoznania się z tematyką bezpłatnych, czterogodzinnych warsztatów. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Kozłowska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania geografii.

Odbierz egzemplarz książki – bezpłatnie!

"Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0" to najnowsza publikacja o charakterze popularnonaukowym wydana wspólnie przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jaką rolę w edukacji pełni inkluzja?

Edukacja włączająca ma swoje pozytywne i negatywne aspekty. W najnowszych „Refleksjach” ten temat został ukazany z dwóch perspektyw. Z jednej strony edukacja inkluzyjna – co nie budzi wątpliwości – powinna być tak samo oczywista, jak serdeczność, empatia czy chęć niesienia pomocy. Z drugiej strony – inkluzja może, w niektórych wypadkach, prowadzić na przykład do nieświadomej ekskluzji.
ZCDN