Jak zdobyć Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie?

Celem szkolenia jest przedstawienie głównych założeń Szkoły Promującej Zdrowie. Omówione zostaną zasady tworzenia i rozwijania szkoły oraz kolejne etapy, jakie szkoła musi przejść: od diagnozy, poprzez planowanie działań, po realizację i ewaluację.

Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się na bezpłatne szkolenie „Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela”. Termin szkolenia zostanie podany po zebraniu się grupy warsztatowej.

Konferencja „Zdrowie dla wszystkich”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Zdrowie dla wszystkich”, zorganizowaną w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, która odbędzie się 5 kwietnia, w godzinach 12.00–15.00.

Zrozumieć świat ciszy. Dzieci niesłyszące a problematyka edukacji włączającej

Chcę podzielić się moimi przemyśleniami na ten temat jako wieloletni praktyk – surdopedagog z 30-letnim stażem, ale też jako CODA – słyszące dziecko głuchych rodziców. Moja sytuacja daje mi wgląd w problem nie tylko z perspektywy nauczyciela dzieci głuchych, ale też uczestnika ich codziennego życia, perspektywy kogoś, kto funkcjonuje na co dzień pomiędzy dwoma światami. Interesuję się losami osób, które doświadczyły inkluzji w edukacji, i jak ten fakt przełożył się na ich dorosłe życie. Jednocześnie pragnę podzielić się doświadczeniami osób, które „uciekły” z procesu inkluzji do środowiska głuchych.

Ptak z zawiązanymi skrzydłami. Rozmowa z profesorem Bogusławem Śliwerskim

Jeżeli współczesna Rzeczpospolita ma być państwem demokratycznym, to trzeba dokończyć rewolucję „Solidarności”, którą w latach 80. XX wieku rozpoczęły dwa miliony Polaków. Mam tu na myśli przede wszystkim decentralizację władzy oświatowej, odejście od autorytarnego systemu zarządzania systemem edukacji i likwidację dwoistości władzy. Szkolnictwo jest rozpostarte pomiędzy organem prowadzącym a nadzorem pedagogicznym, a to skutkuje ustawicznymi konfliktami między przedłużonym ramieniem władzy państwowej, czyli partyjnej większości, a władzą lokalną, samorządową. Żaden ptak nie wzniesie się z zawiązanymi skrzydłami. Samo mówienie o tym nie sprawi, że one się rozpostrą.

Konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Polecamy Państwa uwadze XIX edycję konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, organizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Wyniki I etapu Wojewódzkich Konkursów Języków Obcych

Prezentujemy wyniki I etapu X edycji Wojewódzkich Konkursów Języków Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku, we współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Etap wojewódzki odbędzie się 15 marca.

Wyniki pierwszego etapu L Konkursu Chemicznego

Prezentujemy wyniki I etapu L Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a finalistów zapraszamy już 17 marca, o godzinie 11.00, na II etap konkursu.
ZCDN