Warsztaty: Praca metodą projektu na lekcji języka niemieckiego na przykładzie muzyki

Zapraszamy 10 grudnia do siedziby ZCDN-u na warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego „Praca metodą projektu na lekcji języka niemieckiego na przykładzie muzyki”. Szkolenie jest realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu dokształcania nauczycieli języka niemieckiego DELFORT (asygnowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Goethego).
sala warsztatowa

Konsultacje: Edukacja włączająca w praktyce szkolnej

Zapraszamy 8 grudnia do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na konsultacje adresowane do nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością.

Konsultacje: Nowoczesne rozwiązania metodyczne na lekcjach angielskiego

Zapraszamy 12 grudnia do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego „Nowoczesne rozwiązania metodyczne na lekcjach angielskiego”.

Akcja edukacyjna: Prawa Pacjenta Dziecka w szkole

Polecamy Państwa uwadze akcję edukacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z prawami pacjenta oraz pogłębienie ich wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i zachowań prozdrowotnych.

Warsztaty: Jak uczyć tolerancji w szkole

Zapraszamy 28 listopada na bezpłatne warsztaty, których celem jest zwrócenie uwagi na zjawiska związane z dyskryminacją w szkole oraz ich wieloaspektowość.

Umiejętności wychowawcze nauczyciela gimnazjum

Serdecznie zapraszamy wychowawców i nauczycieli gimnazjum na bezpłatne szkolenie, którego celem jest udzielenie wsparcia w zakresie kompetencji wychowawczych oraz poszerzenie wiedzy na temat organizacji pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

Sympozjum „Przerabianie Sienkiewicza”

30 listopada, z okazji obchodów roku Henryka Sienkiewicza w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbędzie się sympozjum poświęcone życiu i twórczości noblisty. Przedsięwzięcie realizowanej jest we współpracy z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie oraz Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nowy portal MEN-u o reformie oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło nowy portal reformaedukacji.men.gov.pl, na którym publikowane będą informacje dotyczące zmian w systemie oświaty. Na portalu "Dobra szkoła" znajdują się informacje...

Konferencja: Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą

Zapraszamy 21 listopada na konferencję oraz warsztaty „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą” współorganizowane przez Stowarzyszenie MONAR oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
ZCDN