Pedagogika i inne wartości. Zachęcamy do czytania najnowszych „Refleksji”!

575

W rok szkolny 2021/2022 weszliśmy nie tylko z obawami dotyczącymi nauki w trakcie pandemii, ale także z potrzebą edukowania na temat wartości, co podkreśla jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. Dlatego w nowym numerze proponujemy namysł nad tym, czym jest i jakie znaczenie ma dzisiaj dla oświaty pedagogika wartości – zarówno w jej wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Nasze Autorki i Autorzy poruszają zatem szerokie spektrum zagadnień – od problemów związanych z filozofią i socjologią edukacji aż do własnych doświadczeń z „pracy przy tablicy”, które pokazują, że największą wartość mają pedagogiczne relacje międzyludzkie. Jak możemy z nich skorzystać we własnych działaniach dydaktyczno-wychowawczych?

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy – zamykający rocznik 2021 – numer 6!

„Refleksje” są dostępne w wersji papierowej (bezpłatne egzemplarze można odebrać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz w Oddziale Zamiejscowym w Gryficach), a także w trzech formatach cyfrowych do pobrania ze strony: refleksje.zcdn.edu.pl.