Dydaktyka i media

495

Opublikuj artykuł w kolejnym numerze „Refleksji”!

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 4/2022, który będzie zatytułowany DYDAKTYKA I MEDIA. Formuła tytułowa jest szeroka. Mieszczą się w jej ramach: związki mediów cyfrowych i wychowania, dydaktyka z wykorzystaniem mediów, zalety/niebezpieczeństwa komunikacji cyfrowej, a także zmiany zachodzące w systemie edukacji pod wpływem wszelkiego rodzaju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Osobnym i ważnym zagadnieniem wydaje się wpływ pandemii COVID-19 na transformację najważniejszych zadań pedagogicznych szkoły. Zachęcamy do omówienia na naszych łamach wartościowych, w Państwa ocenie, koncepcji metodyczno-dydaktycznych, przykładów dobrych praktyk oraz własnych opinii na temat relacji mediów i współczesnej edukacji.

Chcielibyśmy poprosić Państwa o napisanie tekstów, które będą prezentowały podejście do problematyki wykorzystania mediów w codziennej pracy nauczyciela. Proponujemy między innymi takie tematy, jak:

  1. Koniec szkoły (jaką znamy)? O roli nauczycielek/nauczycieli w edukacji medialnej.
  2. Uwaga, phishing! Zagrożenia związane z korzystaniem ze współczesnych mediów elektronicznych.
  3. Lekcja na TikToku. Jak media społecznościowe (prawdopodobnie) zmienią system edukacji?
  4. „Edukacja medialna” – czy potrzebujemy nowego przedmiotu w szkole?
  5. #zdalnenauczanie – nowoczesne technologie komunikacyjne w trakcie pandemii COVID-19.
  6. Obecny! Obecna! – frekwencja i aktywność uczniowska podczas edukacji zdalnej.
  7. Dzień Bezpiecznego Internetu.

Niezależnie od powyższych zagadnień, jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematów. Gotowe artykuły można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 3 kwietnia 2022 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże to nam zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Redakcja (refleksje@zcdn.edu.pl)
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)