Podcast „Nasłuch Pedagogiczny”. Odcinek XVIII. Czy Inny zawsze musi być obcy?

804

W marcowym wydaniu „Nasłuchu Pedagogicznego” poruszamy wyjątkowo aktualny temat bycia Innym, obcym. Wspólnie z Weroniką Fibich zastanawiamy się, w jaki sposób przyjąć osoby uciekające przed wojną. Pretekstem do naszej rozmowy jest książka Magdaleny Środy  „Obcy, inny, wykluczony”.

Fot. Piotr Nykowski

Weronika Fibich – twórczyni filmów dokumentalnych oraz projektów artystycznych. Autorka kilkudziesięciu akcji teatralnych, performansów site-specific i eksperymentów formalnych. Artystka antydyscyplinarna. Pracuje z płynną i ulotną materią performatywną, na granicy reportażu i dokumentu. Od 1998 roku związana z Ośrodkiem Teatralnym Kana. Równolegle wobec działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i programowej w ramach projektów realizowanych przez Ośrodek od lat buduje autorską drogę twórczą. W polu jej zainteresowań znajdują się działania realizowane w przestrzeni poza/teatralnej; na granicy prywatnego i publicznego. Najczęściej podejmowanym przez nią tematem jest pojęcie pogranicza, w(y)kluczenia, nie/pamięci, tożsamości i (gość)inności.

Stosowaną metodą pracy jest „rysunek z pamięci”. Wartość „rysunku” polega na powiązaniu prywatnego z publicznym, wyrozumowanego z intuicyjnym, przypomnianego z odczuwanym.

Rozmowę przeprowadziła Anna Godzińska.