Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

1149

9 lipca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022