Podsumowanie XXIV Wojewódzkiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego

2274

5 marca 2019 roku odbyło się XXIV Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne, na którym przedstawiono 7 referatów. Poniżej prezentujemy wyniki obrad Komisji konkursowej.

Protokół Komisji XXIV Wojewódzkiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego