Podsumowanie XXVI Wojewódzkiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego

1296

23 kwietnia 2021 roku odbyło się XXVI Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne, na którym przedstawiono 6 referatów. Poniżej prezentujemy wyniki obrad Komisji konkursowej. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział a nauczycielom i rodzicom za trud oraz wsparcie niezbędne w przygotowaniach do konkursu.

Protokół Komisji XXVI Wojewódzkiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego