Poznajemy walory przyrodnicze parków krajobrazowych

417

Serdecznie zapraszamy na III edycję warsztatów „Poznajemy walory przyrodnicze Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego”, które odbędą się 28 i 29 września. W pierwszym dniu szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę na temat Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Następnego dnia uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz wezmą udział w Festiwalu „Cedynia na okrągło”.

Program warsztatów

Warsztaty są bezpłatne i trwają 12 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia II/E/20.