Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

402

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności metodycznych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w obszarze pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Szkolenie: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym
Zakres: Diagnoza i terapia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną. Pobudzanie do refleksji pozwalających nauczycielom uniknąć błędów dydaktycznych popełnianych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym w pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Termin: 28 czerwca, godz. 13.00–17.00
Prowadząca: Magdalena Marczak-Pilipczuk
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 120
Odpłatność: 50 zł

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/C/28.