Praca z tekstem argumentacyjnym na języku polskim w szkole podstawowej

667

Pierwsza, teoretyczna część zajęć zostanie przeprowadzona w oparciu o wykład interaktywny. W części praktycznej (warsztatowej) w trakcie pracy indywidualnej i grupowej uczestnicy będą tworzyć bank pomysłów, przeprowadzona zostanie burza mózgów i ćwiczenia językowe.

Warsztaty: Rozważać, uzasadniać i oceniać problem… Praca z tekstem argumentacyjnym na języku polskim w szkole podstawowej

Zakres tematyczny: Środki retoryczne i możliwości ich oddziaływania na odbiorcę wypowiedzi. Elementy wywodu argumentacyjnego, rola wnioskowania. Odróżnienie przykładu od argumentu. Rodzaje argumentów i ich stosowanie w pracach argumentacyjnych uczniów.
Termin: 20 października, godz. 15.30–17.45
Prowadząca:
Klaudia Szostak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/1.

W czasie trwania epidemii COVID-19 przyjmuje się następujące zasady funkcjonowania podczas pobytu w siedzibach Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Wszystkie osoby przebywające na terenie ZCDN-u są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia, a w szczególności do:
1) zachowania bezpiecznej 1,5-metrowej odległości od innych osób,
2) dezynfekcji dłoni,
3) zakrywania ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa.