Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach skierowany do konsultacji

4724

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i potrzebą dostosowania przepisów do obecnego stanu prawnego.

W projekcie znajdują się przepisy dotyczące m.in.:

  • warsztatów, laboratoriów, pracowni oraz stanowisk szkoleniowych do realizacji praktycznej nauki zawodu;
  • wychowania fizycznego, sportu i turystyki;
  • wypadków osób pozostających pod opieką szkoły.

Tekst rozporządzenia wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Zachęcamy do wnikliwej lektury.