Proste układy elektroniczne na lekcjach techniki

166

Zajęcia odbędą się metodą ćwiczeń, których zadaniem będzie przygotowanie uczestników do realizacji projektów technicznych na lekcjach techniki. Nauczyciele wykonają pełny cykl fazowej działalności technicznej – zajęcia będą prowadzone w taki sam sposób, w jaki można je potem zrealizować z uczniami. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w materiały, narzędzia i przybory niezbędne do wykonania wszystkich czynności technologicznych. Działania będą uzupełniane komentarzem dotyczącym zapisów uwzględnionych w podstawie programowej techniki oraz uwagami metodycznymi dotyczącymi metod i sposobów pracy z uczniami. Do realizacji warsztatów zastosowane zostaną metody: projektu, pracy z filmem, rysunkiem i tekstem technicznym, zajęć praktycznych oraz instruktaż. Po zakończeniu każdy uczestnik będzie potrafił zorganizować lekcję techniki opartą na praktycznej działalności ucznia (lekcję wytwórczą), częściej będzie wykorzystywał umiejętności wykonywania czynności i operacji technologicznych niezbędnych do realizacji projektów technicznych.

Szkolenie: Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie prostych układów elektronicznych
Zakres: Wykonanie przyrządu do formowania łączówek: analiza przyrządu (zasada działania), montaż przyrządu do formowania łączówek. Montaż elektroniczny: montaż łączówek na matrycy, montaż obwodu elektronicznego oraz podłączanie zasilania. Diagnoza funkcjonowania obwodów elektronicznych: uruchomienie obwodu elektronicznego, wykrywanie oraz usuwanie usterek, ulepszanie rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz elektronicznych.
Termin: 21 maja, godz. 15.00–19.00
Prowadzący: Waldemar Zaborski, Witold Jakubek
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Szkolenie bezpłatne 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/F/10.

Bezpośredni link do szkolenia: Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie prostych układów elektronicznych