Przewodnik prawny młodego obywatela

162

W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani, w formie wykładu interaktywnego, z ochroną prawną dzieci i młodzieży w różnych aspektach ich życia społecznego i rodzinnego oraz z rodzajami obowiązków i odpowiedzialności, jakie na nich ciążą. W części warsztatowej nauczyciele w zespołach wykonają ćwiczenia z analizy wybranych kazusów i przepisów prawnych.

Warsztaty: Przewodnik prawny młodego obywatela
Zakres: Ochrona godności człowieka. Prawa człowieka, dziecka, ucznia. Obowiązki ucznia. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Nieletni, małoletni i niepełnoletni. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Procedury postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego. Praca niepełnoletnich. Prawa konsumenckie. Prawa nieletnich wobec służb mundurowych. Władza rodzicielska i opiekuńcza – prawa i obowiązki dzieci. Niebieska karta.
Termin: 11 lutego, godz. 9.00–14.30
Prowadzący: Janusz Korzeniowski
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/A/12.