Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej

278

Szkolenie rozpocznie się od omówienia aspektów prawnych dotyczących edukacji włączającej. Przedstawione zostaną zadania dyrektora, nauczycieli oraz przykładowe dokumenty niezbędne w edukacji włączającej. Omówione zostaną sposoby integracji dzieci neurotypowych z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz gotowość dziecka z niepełnosprawnością do edukacji w szkole ogólnodostępnej. Podczas zajęć zastosowana zostanie rozmowa kierowana.

Szkolenie:  Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej
Zakres: Podstawy prawne edukacji włączającej. Zadania dyrektora placówki, w której realizowane jest kształcenie specjalne. Dokumentacja. Gotowość dziecka do edukacji włączającej. Przygotowanie rówieśników do przyjęcia dziecka z niepełnosprawnością do grupy. Organizacja przestrzeni. Współpraca nauczycieli. Nauczyciel wspomagający.
Termin: 4 grudnia, godz. 15.00–18.00
Prowadząca: Beata Brzostek
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/G/5.