Realizacja nowej podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej

280

W pierwszej części warsztatów przeprowadzona zostanie analiza wymagań podstawy programowej z fizyki i wskazówek metodycznych autorów podstawy. Następnie zostanie zaprezentowana aktualna oferta materiałów edukacyjnych przydatnych w procesie nauczania-uczenia się fizyki. Ważną częścią warsztatów będzie dyskusja na temat trudności i metodycznych rozwiązań związanych z nauczaniem fizyki.

Realizacja nowej podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej
Zakres:
Analiza wymagań nowej podstawy programowej z fizyki. Koncepcja nauczania fizyki w szkole podstawowej według autorów podstawy programowej. Przegląd i ocena aktualnej oferty wydawnictw w zakresie materiałów do nauczania fizyki. Propozycje metodycznych rozwiązań – wymiana doświadczeń. Pokazy doświadczeń i eksperymentów.
Termin: 14 listopada, w godzinach 10.00–13.00
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/7.