Kompetencje cyfrowe a współczesna szkoła

558

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru poświęconego kompetencjom cyfrowym. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem przeanalizować kwalifikacje, stan wiedzy, umiejętności i poziom profesjonalizmu nauczycieli oraz sprawność, wprawę i predyspozycje uczniów w tym obszarze. Zachęcamy do napisania tekstów dotyczących tworzenia, wykorzystywania i funkcjonowania najnowszych technologii cyfrowych w edukacji na wszystkich etapach. Interesują nas, w związku z tym, takie tematy, jak:

  1. Kompetencje cyfrowe (definicje, teorie, praktyki).
  2. Sposoby wykorzystywania najnowszych technologii w dydaktyce.
  3. Zmiana roli nauczyciela pod wpływem rewolucji technologicznej.
  4. Nowoczesna edukacja jako przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
  5. Profilaktyka cyberzagrożeń.

To oczywiście tylko propozycje tematów – można wykorzystać swój pomysł na artykuł. Gotowe teksty prosimy nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 20 marca 2020 roku. W razie chęci współpracy będziemy wdzięczni za wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!

Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)