Masz pomysł na tekst do „Refleksji”? Skontaktuj się z nami!

522

Poniżej proponujemy kilka przykładowych obszarów do rozwinięcia w artykułach:

  1. Teorie i szkoły psychologiczne – przykłady współczesne.
  2. Wsparcie dla ucznia – wsparcie dla nauczyciela. Psychologia jako fundament pracy pedagogicznej.
  3. Najczęstsze problemy i deficyty uczennic/uczniów. Jak sobie z nimi radzić?
  4. Psychologia w szkolnej praktyce dydaktyczno-wychowawczej.
  5. Przykłady wartościowych książek, opracowań i materiałów dydaktycznych z zakresu psychologii i pedagogiki.

Powyższe tematy nie wyczerpują pojemności naszego czasopisma: można zaproponować swój temat, pomysł na artykuł, jak również przesłać do wglądu redakcji gotowy tekst.

Termin nadsyłania tekstów: do 10 maja. Osoby zainteresowane współpracą z nami – i napisaniem artykułu – prosimy o wcześniejszy kontakt na adres e-mail: siwasiow@zcdn.edu.pl lub kmankowska@zcdn.edu.pl.