„Refleksje” – wydanie jubileuszowe

836

Tym razem, w związku z jubileuszem Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, chcemy zastanowić się nad kondycją i rozwojem doskonalenia nauczycieli jako osobnej dziedziny wiedzy i praktyki edukacyjnej, zostawiając także nieco miejsca na wypowiedzi o zabarwieniu osobistym.

Chcielibyśmy zatem poprosić Państwa o napisanie tekstów – przede wszystkim takich, które obejmowałyby obszary Waszej pracy dydaktycznej, ale także pokazywałyby Wasze metody, koncepcje i praktyczne porady dotyczące pracy i z dziećmi i młodzieżą, i z innymi nauczycielami. Nie wykluczamy, że teksty mogą mieć charakter auto/biograficzny – mile widziane będą zatem wszelkie wspomnienia i sylwetki osób związanych z edukacją.

Gotowe teksty można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 25 czerwca 2019 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)