Wakacje z „Refleksjami”

638

Ostatni strajk nauczycieli pokazał, że potrzebujemy dyskusji na temat edukacji – jej historii, bieżących spraw, ale przede wszystkim kierunków rozwoju. W tym numerze „Refleksji” publikujemy wycinek tych debat. Poczynając od wywiadów, przez teksty popularnonaukowe, a skończywszy na nauczycielskiej publicystyce – Autorki i Autorzy mówią i piszą nie tyle o przyszłości szkoły jako o pewnej wizji, ile planują tę przyszłość, analizując i diagnozując teraźniejszość. Okazało się bowiem, że ważniejsze niż zastanawianie się nad tym, co będzie, jest panowanie nad tym, co dzieje się teraz. Jaka będzie zatem przyszłość szkoły? Profesor Maria Czerpeniak-Walczak, która udzieliła nam wywiadu, mówi, że przyszłość będzie taka, jak ją stworzymy – wspólnie, dla dobra edukacji, dla dobra uczennic i uczniów.

Zachęcamy do lektury – jak zwykle w wersji papierowej i cyfrowej (do pobrania z naszej strony: www.refleksje.zcdn.edu.pl).