Regulacje prawne dotyczące przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

216

Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenia dotyczące procedur, terminów oraz opisów czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Szczegóły znajdują się na stronie MEN-u.