Relacja z konferencji metodycznych poprzedzających rok szkolny 2014/2015

1623

Jak co roku, w tzw. konferencjach sierpniowych udział wzięło ponad dwa tysiące nauczycieli, którym zostały przedstawione główne kierunki polityki oświatowej państwa, zmiany w prawie oświatowym, oferta szkoleń ZCDN-u oraz innych instytucji oświatowych na rok szkolny 2014/2015. Wszyscy nauczyciele wysłuchali wykładu Macieja Grabowskiego, Asystenta Sędziego lub sędzi Anny Bilińskiej-Czyżyk z VIII Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum, na temat prawnych aspektów opieki i wychowania w szkole.

Ponadto przygotowano prezentacje i wystąpienia skierowane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zaproszeni prelegenci specjalizujący się w konkretnych dziedzinach nauki prezentowali nauczycielom wyniki najnowszych badań, zapraszali do udziału w projektach i zachęcali do wykorzystywania proponowanych metod zdobywania wiedzy do pracy z uczniami.

 

Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane podczas konferencji oraz fotorelację.

 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli chemii

Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki

Konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii

Konferencja metodyczna dla nauczycieli przyrody

Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego

Konferencja metodyczna dla nauczycieli świetlic szkolnych i szkół specjalnych

Jak wyjaśnić, co to znaczy nanotechnologia?

Uczymy myślenia. Zadania na lekcje z przedmiotów przyrodniczych

Nanotechnologia. Innowacje dla świata przyszłości

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów

Praca z tekstem i obrazkiem – wskazówki metodyczne. Prezentacja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Prezentacja: Praca z dziećmi w grupach zróżnicowanych wiekowo – 6- i 7-latki w klasie pierwszej