Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

482

Podczas szkolenia uczestnicy będą rozwijali umiejętności z zakresu przygotowania  materiałów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Przedstawione zostaną także role i zadania realizatorów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Tytuł: Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Zakres: Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – pierwszy etap procesu rekrutacji pracownika. Autoprezentacja – moje mocne i słabe strony, moje umiejętności, moje zainteresowania. Efekt pierwszego wrażenia i jego wpływ na przebieg i efekt końcowy rozmowy. Role i zadania realizatorów WSDZ (w ramach planu pracy na dany rok szkolny). Czas i miejsce realizacji zadań (w harmonogramie działań na dany rok szkolny). Metody i narzędzia pracy (adekwatnie do zaplanowanych tematów zajęć). Oczekiwane efekty (m.in. oczekiwane zmiany w wiedzy, umiejętnościach, postawach uczniów).
Prowadząca: Agnieszka Kacała
Termin: 31 stycznia 2018 r.
Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin (sala 120)
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/69.