Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami

494

W trakcie całego roku szkolnego przewidziane są cztery spotkania stacjonarne. Pozostałe działania podejmowane w ramach pracy sieci będą się odbywać online. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy poznają pojęcia i charakterystykę różnych niepełnosprawności. Kolejne spotkania będą dotyczyć metod pracy oraz współpracy z rodzicami. Na ostatnim spotkaniu omówione zostaną zagadnienia związane z dostosowaniem wymagań. W czasie spotkań online uczestnicy będą się dzielić swoimi pomysłami i doświadczeniami dotyczącymi wybranych tematów.

Sieć: Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami
Zakres: Pojęcie, klasyfikacja, charakterystyka różnych niepełnosprawności. Metody pracy. Ocenianie i dostosowanie wymagań zgodnie z orzeczeniami. Praca zespołowa nauczycieli. Współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.
Termin: 12 listopada, godz. 14.30–17.00
Prowadząca: Weronika Dwojakowska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w sieci prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/10.