Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – zajęcia terenowe

31

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat formy doskonalenia i zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy IV/4.

Ze względu na zagrożenia zdrowotne wywołane przez koronawirusa COV19, zajęcia w „Sieci” rozpoczną się od zdalnych aktywności poprzez platformę Moodle i/lub pocztę elektroniczną, w trakcie których koordynator poinformuje Państwa o planowanym przebiegu szkolenia, zapozna się z Państwa oczekiwaniami, przekaże posiadane materiały edukacyjne. Ostateczny program działania zostanie wypracowany wspólnie, przy założeniu, że praktyczne zajęcia w terenie zostaną zrealizowane w czerwcu, a zakończenie formy odbędzie się najpóźniej do końca sierpnia bieżącego roku.

Więcej informacji – drogą elektroniczną lub telefoniczną – udziela koordynator Sieci, Zdzisław Nowak, nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
tel. 608 025 431