Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

305

Przypominamy, że wśród proponowanych w naszej ofercie form doskonalenia znajdują się sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, w ramach których możliwa jest również współpraca na odległość. Zachęcamy do dołączenia do sieci, które działają także w trybie zdalnym.

Poniżej prezentujemy listę funkcjonujących w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów/obszarów wraz z danymi kontaktowymi koordynatora/koordynatorki. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy prosimy o kontakt za pośrednictwem podanych adresów poczty elektronicznej.

 • Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół podstawowych
  Janusz Cymerman
  Link do szkolenia
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół branżowych
  Beata Miętus
  Link do szkolenia
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego kreatywny polonista
  Anna  Kondracka-Zielińska
  email: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkola program profilaktyczny „Zosia Samosia idzie w świat”
  Renata Wiśniewska
  email: rwisniewska@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  Beata Standio
  email: bstandio@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii
  Małgorzata  Majewska
  email: mmajewska@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – zajęcia terenowe
  Zdzisław Nowak
  e-mail: znowak@zcdn.edu.pl 
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla początkujących nauczycieli matematyki szkół podstawowych
  Anna Bazyluk
  email: abazyluk@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli doradców zawodowych
  Agnieszka Kacała
  email: akacala@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych
  Beata Misiak
  email: bmisiak@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych
  Renata Majewska
  email: rmajewska@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli techniki
  Waldemar Zaborski
  email: wzaborski@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością
  Weronika Dwojakowska
  email: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przyrody
  Zdzisław Nowak
  email: znowak@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych (Szczecin)
  Regina Czekała
  email: rczekala@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
  (OZ Myślibórz)
  Barbara  Bycka
  email: mysliborz@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
  (OZ Gryfice)
  Agnieszka Jankowska
  email: gryfice@zcdn.edu.pl
 • Sieć współpracy bibliotekarzy szkolnych – dokumentacja biblioteki szkolnej
  (OZ Świnoujście)
  Romualda Stefanowicz
  email: swinoujscie@zcdn.edu.pl