Siedemdziesiąt lat za nami!

522

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli obchodzi w tym roku siedemdziesiątą rocznicę doskonalenia nauczycieli na Pomorzu Zachodnim. Z tej okazji 16 września w Operze na Zamku uroczystą galą zainaugurowaliśmy jubileuszowy rok szkolny.

Obchody rozpoczęły się uroczystą galą 16 września w Operze na Zamku w Szczecinie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło eurodeputowanych, parlamentarzystów, przedstawicieli Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Kuratorium Oświaty, przedstawicieli lokalnych samorządów, a także władz zachodniopomorskich uczelni wyższych, dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, instytucji kultury, bibliotek, związków zawodowych, szkół i innych podmiotów współpracujących z ZCDN-em. Uroczystość otworzyły przemówienia Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – Wicemarszałek Sejmu RP, Magdaleny Kochan – posłanki na Sejm RP oraz Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy – Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty.

Najważniejszymi uczestnikami byli licznie zgromadzeni nauczyciele – nierzadko wieloletni pracownicy i współpracownicy wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli. Oficjalna część jubileuszowej gali była przepełniona gratulacjami, wspomnieniami i specjalnymi nagrodami.

Marszałek Olgierd Geblewicz wręczył Honorowe Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego trzem pracownikom ZCDN-u: Reginie Czekale (odznaka złota) oraz Annie Kondrackiej-Zielińskiej i Krzysztofowi Korońskiemu (odznaki srebrne). Urszula Pańka, dyrektorka ZCDN-u, wręczyła 36 okolicznościowych medali w następujących kategoriach: dla przedstawicieli rządu i samorządu, instytucji działających na rzecz doskonalenia nauczycieli, osób działających na rzecz doskonalenia nauczycieli, byłych dyrektorów wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli, kadry zarządzającej. Urszula Pańka została jednocześnie wyróżniona specjalnym medalem przyznanym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli wysłuchać występu Mykhaila Tsebriy’ego (skrzypce) oraz Olhi Bili (fortepian) – muzyków Opery na Zamku. Uroczystość zwieńczył bankiet, podczas którego podano urodzinowy tort.

Uroczystość, której towarzyszyły między innymi odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, wydanie specjalne numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” oraz odbywająca się następnego dnia konferencja „Od nauczania do uczenia się. Kierunki rozwoju współczesnej szkoły”, rozpoczęła rok jubileuszowych obchodów.