Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

387

Zajęcia rozpoczną się od wykładu wprowadzającego w tematykę szkolenia oraz ćwiczeń, których celem będzie opracowanie narzędzi sprawdzania i oceniania uczniów. Następnie przeprowadzona zostanie analiza własnych i przykładowych przedmiotowych systemów oceniania. Nauczyciele zapoznają się z aplikacjami i programami komputerowymi służącymi do sprawdzania i oceniania.

Szkolenie: Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych
Zakres tematyczny: Ewaluacja osiągnięć – definicja, rodzaje, proces ewaluacji. Ocenianie – funkcje, rodzaje, kryteria oceniania. Sposoby i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Przedmiotowe systemy oceniania. Ewaluacja i ocenianie osiągnięć uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Termin: 28 czerwca, godz. 10.00–14.00
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Szkolenie bezpłatne 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/E/29.