Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej

815

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej”, która odbędzie się zdalnie 27 marca, w godz. w godz. 10.00–15.00.

Konferencja oraz towarzyszące jej warsztaty skierowane są głównie do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania fizycznego. Celem spotkania jest zaprezentowanie aktualnej wiedzy na temat współczesnych środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz przedstawienie ciekawych metod pracy z uczniami z wykorzystaniem różnych form edukacji lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Nadrzędną ideą przyświecającą organizacji konferencji jest promowanie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań dzieci i młodzieży oraz ich aktywnej postawy na rzecz ochrony środowiska. Uczestnicy konferencji wysłuchają wystąpień naukowców, ekspertów, lekarzy i nauczycieli konsultantów z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Program konferencji
10.00–10.10 – Otwarcie konferencji
Wykłady
10.10–10.40 – Zanieczyszczenia powietrza kontra alergicy – czy wiedza może pomóc? – dr hab. Małgorzata Puc, prof. US, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, US
10.40–11.10 – Występowanie promieniowania jonizującego i jego wpływ na organizm człowieka – dr hab. n. zdr. Hanna Piwowarska-Bilska, Zakład Medycyny Nuklearnej, PUM
11.10–11.40 – Badania i ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim – mgr Renata Pałyska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie
11.40–11.50 – Przerwa
11.50–12.20  –  Substancje psychoaktywne i młodzież – Renata Stołecka, Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia, WSSE w Szczecinie
12.20–12.50 – Chemiczne aspekty środowiskowego zagrożenia zdrowia we współczesnej Polsce – dr hab. Robert Pełech, prof. ZUT, Zakład Technologii Chemicznej Organicznej, ZUT
12.50–13.20 – Współczesne zagrożenia mikrobami chorobotwórczymi i sposoby radzenia sobie ze skutkami pandemii – Magdalena Stachel, PSSE w Szczecinie
13.20–13.30 – przerwa
Warsztaty:
13.30–14.00 – Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji biologicznej i zdrowotnej – programy, metody, środki dydaktyczne, Małgorzata Majewska, ZCDN
14.00–14.30 – Fizyczne czynniki zagrażające zdrowiu w pokazach, ćwiczeniach i projektach, Zdzisław Nowak, ZCDN
14.30–15.00 – Chemiczne czynniki zagrażające zdrowiu – jak o tym uczyć w szkole, Halina Szczepaniec, Prywatne Liceum Leonarda Piwoni

Termin konferencji: 27 marca, godz. 10.00–15.00.
Prelegenci: Małgorzata Puc, Hanna Piwowarska-Bilska, Renata Pałyska, Renata Stołecka, Robert Pełech, Magdalena Stachel, Małgorzata Majewska, Zdzisław Nowak, Halina Szczepaniec

Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/11.