Storytelling. Opowiedz swoją historię

311

W pierwszej, teoretycznej części zajęć (prowadzonej w formie wykładu interaktywnego), uczestnicy poznają pojęcia „story” oraz „storytelling”. Zapoznają się z historią storytellingu, rodzajami opowieści oraz wybranymi wzorcowymi opowieściami na przestrzeni wieków. W części praktycznej uczestnicy będą analizować zaproponowane teksty i opracowywać przykładowe zadania dla uczniów.

Szkolenie: Storytelling. Opowiedz swoją historię
Zakres tematyczny: Pojęcia „story” oraz „storytelling”. Historia storytellingu. Różne rodzaje opowieści i rola tradycji w ich tworzeniu. Ćwiczenia w analizowaniu wybranych opowieści i kreowaniu emocji. Sposoby na pozyskanie uwagi odbiorcy w odniesieniu do zaproponowanych przykładów literackich.
Termin: 3 grudnia, godz. 17.00–18.30
Prowadząca: dr Anna Kondracka-Zielińska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/15.