Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą

615

Program konferencji „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą” współorganizowanej przez Stowarzyszenie MONAR, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Rejestracja zamknięta

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.30 Wykład „Superwizja własnej pracy nauczyciela. Jej wartość i znaczenie w pracy wychowawczej  i profilaktycznej”
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Wykład „Podstawy skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej”
13.30 – 14.15 obiad
14.15 – 16.00 Warsztaty „Praca wychowawcza i profilaktyczna w mojej szkole. Możliwości i wyzwania”
Prowadzenie: Anna Wierzchoń, Sylwester Świercz, Agnieszka Michalska, Iwona Wysocka

Termin: 8 czerwca

Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, szczecin, sala konferencyjna

Jolanta Łazuga-Koczurowska: Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR – psycholog kliniczna, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, twórczyni programów terapeutycznych, profilaktycznych i szkoleniowych, związana z MONAREM od 1981 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, była stypendystką Massachussetts University (USA), posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień Uniwersytetu w San Diego (Kalifornia, USA), współpracowała z Radą Europy.

Anna Wierzchoń: kierowniczka Poradni MONAR w Szczecinie i Stargardzie. Posiada certyfikat SPP do prowadzenia profilaktyki uzależnień, certyfikat prowadzenia grup dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Agnieszka Michalska: socjolożka, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, superwizor szkolnych programów profilaktycznych, terapeutka candis, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi, koordynatorka programów z zakresu profilaktyki selektywnej, prowadzi zajęcia warsztatowe dla młodzieży w ramach programu ANTYRAMY.

Sylwester Świercz: socjolog, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, pracuje jako terapeuta uzależnień w MOS, w Stowarzyszeniu Monar wiele lat pracował z osobami używającymi substancji psychoaktywnych, ukończył szkolenie w szkole psychoterapii psychoanalitycznej.

Iwona Wysocka: psycholog kliniczna – II stopień specjalizacji, psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia, prowadziła grupy dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i warsztaty oraz szkolenia dla osób uzależnionych, rodziców i grup ekspertów w poradni Monar w Szczecinie, konsultantka i diagnosta w Poradni Monar w Szczecinie. Pracuje z osobami w kryzysie w Dziale Interwencji Kryzysowej.

Konferencja jest realizowana w ramach programu „Szkolne Superwizje” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej