Syrenie Stawy – lekcje w terenie

244

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu edukacji przyrodniczej, które odbędzie się w Centrum Ochrony Bioróżnorodności „Syrenie Stawy”, położonym w Zespole Parków Kasprowicza-Arkoński. Szkolenia dla poszczególnych grup nauczycieli odbędą się 27 i 28 września.

Szkolenie: Edukacja przyrodnicza w Centrum Ochrony Bioróżnorodności „Syrenie Stawy”

  1. Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic szkolnych zapraszamy w piątek 27 września, o godzinie 14.00 (numer formy doskonalenia: I/D/17).
  2. Nauczycieli przyrody i geografii w szkołach podstawowych zapraszamy w sobotę 28 września, o godzinie 10.00 (numer formy doskonalenia: I/D/18).
  3. Nauczycieli biologii zapraszamy w sobotę 28 września, o godzinie 10.00 (numer formy doskonalenia I/D/19).

Do miejsca zbiórki – wiaty tzw. Zielonej Szkoły, zbudowanej na terenie Syrenich Stawów –  można dotrzeć zarówno od ul. Arkońskiej, kierując się do wybiegu dla psów znajdującego się na przedłużeniu ul. Wojciechowskiego, lub od strony ul. Wojska Polskiego, dojeżdżając do schroniska dla bezdomnych zwierząt i następnie skręcając w ul. Międzyparkową. Dla ułatwienia poniżej zamieszczona jest mapka tego rejonu z zaznaczonym miejscem spotkania (znak x).

 

Prosimy o strój odpowiedni do terenowych zajęć oraz prognozowanej pogody.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu – po wybraniu odpowiedniego numeru formy doskonalenia – proszone są o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.