Systemy Informacji Geograficznej

295

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu e-learningowym „Systemy Informacji Geograficznej (GIS)”, które odbędzie się 30 listopada i 1 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą Marta Piechal-Witkowska i Marcin Nejman – specjaliści z HERE Technologies.

Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia pojęć związanych z Systemem Informacji Geograficznej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób powstają Systemy Informacji Geograficznej, jakie są najpopularniejsze technologie GIS oraz w jaki sposób można je wykorzystać w praktyce. W części praktycznej szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak można wykorzystać GIS w nauczaniu oraz przećwiczą wykorzystanie technologii GIS między innymi podczas tworzenia map online.

Szkolenie: Systemy Informacji Geograficznej (GIS)
Zakres tematyczny: Pojęcia używane w GIS-ie. Dane GIS – skąd się biorą, gdzie je znaleźć. Wykorzystanie GIS w praktyce. Najpopularniejsze technologie GIS. Użyteczne mapy cyfrowe. GIS w codziennym życiu. Wstęp do użytkowania oprogramowania GIS. Obróbka danych (import, konwersja, edycja). Tworzenie własnej mapy do publikacji w internecie. Wykorzystanie map online w nauczaniu. „Zabawa” z GIS-em. Przyszłość i rynek pracy GIS.
Termin: 30 listopada i 1 grudnia, godz. 17.00–18.30
Prowadzący: Marta Piechal-Witkowska, Marcin Nejman
Forma bezpłatna 

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/22.