Systemy Informacji Geograficznej

407

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online „Systemy Informacji Geograficznej”, które odbędzie się 4 grudnia, w godzinach 9.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzą Marta Piechal-Witkowska i Marcin Nejman – specjaliści z HERE Technologies.

Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia pojęć związanych z Systemem Informacji Geograficznej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób powstają Systemy Informacji Geograficznej, jakie są najpopularniejsze technologie GIS oraz w jaki sposób można je wykorzystać w praktyce. W części praktycznej szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak można wykorzystać GIS w nauczaniu oraz przećwiczą wykorzystanie technologii GIS między innymi podczas tworzenia map online.

Logo Here Technologies

Szkolenie: Systemy Informacji Geograficznej
Zakres tematyczny: Pojęcia używane w GIS. Dane GIS – skąd się biorą, gdzie je znaleźć. Wykorzystanie GIS w praktyce. QGIS – otwarte oprogramowanie i otwarte dane. Obróbka danych (import, konwersja, edycja). Analizy przestrzenne z wykorzystaniem lokalnych danych. Wykorzystanie map online w nauczaniu. Geocaching i inne GIS-owe rozrywki.
Termin: 4 grudnia, godz. 9.00–13.00
Prowadzący: Marta Piechal-Witkowska, Marcin Nejman
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/35.