Szkoła demokratyczna – czym jest i czy jest możliwa?

394

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru, który będzie zatytułowany Edukacja demokratyczna. Tym razem chcemy się zastanowić nad tytułowym pojęciem – zarówno z punktu widzenia polityki oświatowej, jak i codziennej pracy w szkole.

Zachęcamy Państwa do pisania tekstów – przede wszystkim takich, które będą dotyczyły teorii, metod i praktyk kształtowania demokratycznej atmosfery pracy w szkole, dawania uczniom swobody w zdobywaniu wiedzy, przygotowywania ich do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Interesują nas w związku z tym takie tematy, jak:

  1. Edukacja demokratyczna (definicje, teorie, praktyki).
  2. Autonomia uczennicy/ucznia a metody nauczania.
  3. Nauczyciel jako autorytet – zmiana paradygmatu?
  4. Szkoła jako instytucja demokratyczna.
  5. Polityka w szkole – szkoła w polityce.

Gotowe teksty można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 15 sierpnia 2019 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)