Jak zdobyć Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie?

704

Celem szkolenia jest przedstawienie głównych założeń Szkoły Promującej Zdrowie. Omówione zostaną zasady tworzenia i rozwijania szkoły oraz kolejne etapy, jakie szkoła musi przejść: od diagnozy, poprzez planowanie działań, po realizację i ewaluację.

Podczas szkolenia wskażemy sposób dokumentowania poszczególnych etapów. Określimy udział i zaangażowanie społeczności szkolnej w proces ubiegania się o Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkolenie jest pierwszym z dwuczęściowego cyklu poświęconego zagadnieniom związanym ze SzPZ.

Szkolenie: Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Zakres: Główne założenia Szkoły Promującej Zdrowie. Etapy i zasady tworzenia i rozwijania SzPZ. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi szkołami. Obowiązująca dokumentacja

Termin: 12 maja, godz. 10:00–14:30

Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, sala 121

Prowadząca: Małgorzata Majewska

Forma bezpłatna

Termin warsztatów zostanie ustalony po zebraniu wymaganej liczby uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/A/7.