Szkoła w przyszłości – jak ją sobie wyobrażasz?

585

W wakacyjnym wydaniu „Refleksji”, zatytułowanym Przyszłość szkoły, chcemy się zastanowić nad rodzajami, kondycją i rozwojem edukacji – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Nie ograniczamy się przy tym do rozważań na temat tego, jaka będzie szkoła w kolejnych latach czy dekadach. Raczej chodzi nam o to, żeby wskazać możliwe kierunki ewolucji edukacji – opierając się przy tym na własnych doświadczeniach i przemyśleniach.

Zachęcamy do pisania tekstów zawierających Państwa opinie, refleksje i spostrzeżenia odnoszące się do przyszłości szkoły. Artykuł może być zarówno informacyjny, jak i publicystyczny. Może przybrać formę referatu, felietonu, eseju, recenzji. Proponujemy, jako inspirację, następujący zakres tematyczny:

  1. Współczesne modele edukacji.
  2. Edukacja alternatywna – jak może wyglądać nauka poza szkołą?
  3. Reformy edukacji a szkolna codzienność.
  4. Edukacja wielokulturowa i nauczanie języków.
  5. Kształcenie zawodowe – przyszłość edukacji?

Lista tematów jest otwarta – każdy może proponować swoje pomysły na artykuły.

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany opublikowaniem tekstu na naszych łamach, prosimy o zapoznanie się z informacją dla Autorek i Autorów znajdującą się pod adresem: http://refleksje.zcdn.edu.pl/informacje-dla-autorow/.

Gotowe teksty można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 15 kwietnia 2019 roku. W razie chęci współpracy, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napisz do nas – zapraszamy serdecznie!
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)