Terapia poprzez literaturę

149

Pierwsze spotkanie rozpocznie się wykładem interaktywnym, podczas którego uczestnicy poznają proces biblioterapeutyczny oraz warsztat biblioterapeuty. W części warsztatowej nauczyciele stworzą program biblioterapeutyczny. Przewidziane formy pracy: indywidualna i grupowa, bank pomysłów, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne. Całość kursu przewidziana jest na 30 godzin lekcyjnych.

Kurs biblioterapii – I stopień
Termin: 26 października, godz. 9.00–14.00 (na pierwszym spotkaniu ustalone zostaną terminy kolejnych zjazdów)
Prowadząca: Anna Sabiłło
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala: 121
Odpłatność: 250 zł 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/4.