Uczniowskie projekty edukacyjne

202

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z założeniami i procedurami wdrażania metody projektu (prezentacja multimedialna). Następnie zostaną przedstawione przykłady zrealizowanych projektów, posiadających walory edukacyjne.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się na szkolenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/7.